Tillbyggnad av Åsa Äldreboende till Erlandsson Bygg

2013-12-17

HISAB har erhållit montaget av ca: 15 ton stål för en tillbyggnad av Åsa Äldreboende till Erlandsson Bygg. Projektet består bl.a av 2st hisschakt som skall monteras i befintlig byggnad samt smide för den nya byggnaden.

Uppdragsgivare: Erlandsson Bygg AB

Byggtid: Jan 2014

Plats: Göteborg

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB