GOTHIA TOWERS

2014-01-29

HISAB har och kommer på uppdrag av HSAB att montera allt förtillverkat smide för de nya hotellen vid Gothia Towers.

Projekten innehåller bl.a stomsmide, panoramahissar, fläktrum mm.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB