Södra Marieholmsbron

2014-08-29

HISAB skall under 2014 – 2016 tillverka och montera räcken till Södra Marieholmsbron. HISAB är UE till JV Skanska – MTH SMB.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB