100 ton stål till PREEM

2014-08-29

HISAB har blivit tilldelade stålentreprenaden för Preems projekt BE2 ISOGHT. Projektet är en samordnad generalentreprenad tillsammans med Veikdekke.

Projekterad stålmängd uppgår till ca 100 ton. ISOGHT projektet innebär att Preems Green diesel skall få bättre köldegenskaper och därför behöver anläggningen byggas ut.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB