Generalentrepenad för APM-Terminals

2015-02-09

HISAB har blivit utsedda av APM Terminals Gothenburg att bygga om deras grenslebryggor så att dessa skall passa till deras nyinköpta grensletruckar. Projektet är en generalentreprenad där HISAB är generalentreprenör med diverse UE:n inom betong- och glasarbeten.

 

Projektet tillverkas på HISABs verkstad och monteras ihop inne på APMs områden i Skandiahamnen. Pga arbete innanför hamnens område krävs noggrann logistik med leveranser. Projektet tillverkas enligt SS-EN 1090-2 och EXC2, total stålvikt är ca 40 000 kg.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB