Stålentreprenad RENOVA

2012-11-26

HISAB har anlitats för utförande utav en stålentreprenad på Renova. Arbetet startar i november 2012 och beräknas vara färdigställt under våren 2013.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB