Nybyggnation Vrångö Hamn

2012-11-26

För vår uppdragsgivare SVEVIA utför vi en nybyggnation av en småbåtshamn ute i Vrångö Hamn. Befintliga konstruktioner kommer att rivas och återuppbyggas i sin helhet. Bifogad bild visar pågående arbete vid spontkajen.

 

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB