Utförandeentreprenad Nya Lundbygården

2012-11-29

HISAB har erhållit projektet Nya Lundbygården. Projektet består av att tillverka och resa stommar, tillverka och montera trappor och balkongräcken samt övrigt kompletterande smide. Stålet tillverkas enligt SS-EN 1090-2:2008 med utförandeklass EXC3.

Projektet är unikt då det är ett miljöprojekt Guld där Skanska har varit väldigt noga med att sina underentreprenörer innehar samtliga erforderliga certifikat så som CE märkning samt SS-EN 1090-2.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB