Om företaget

Vi projekterar, konstruerar och installerar

HISAB är en mycket kompetent leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. En kunskap och kompetens som HISAB utvecklat i samarbete med varvs- och byggindustrin i Göteborg.

Genom åren har vi projekterat och konstruerat en mängd mer eller mindre kända applikationer som används över hela världen.

Idag projekterar, konstruerar och levererar HISAB till kunder med behov av nytillverkning, ombyggnation och reparationer av allt från fartyg, industrianläggningar och raffinaderier till broar och byggnader.

HISAB:s huvudkontor och verkstad är beläget på Hisingen i Göteborg.

Vi är idag certifierade enligt:

ISO 1090-1:2009-A1:2011 (Utförande sker mot EN 1090-2)
ISO 9001:2008,

ISO 3834-2:2005

Vi har alla erforderliga licenser som krävs för att utföra svetsarbeten inom våra verksamhetsområden:

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB