Referenser

APM Terminals

HISAB har utfört en ombyggnation åt APM Terminals där HISAB var generalentreprenör.  APM Terminals har köpt

Läs mer här...

GC bro vid Kyrkbyn Partille

HISAB erhöll projektet att tillverka och montera en 20 lång GC bro vid Kyrkbyn, Partille. Bron tillverkades enligt SS-EN 1090-2:2008 med

Läs mer här...

Nödgrind till Götatunneln

HISAB har på uppdrag av SVEVIA genom Trafikverket konstruerat/tillverkat och monterat en nödgrind för räddningstjänst

Läs mer här...

Bunker Reel för Aker Solutions

HISAB har tillverkat 4st Bunker Reels för Aker Solutions. Arbetet utfördes enligt SS-EN 1090-2:2008 med olika utförandeklasser

Läs mer här...

110m lång GC bro vid Östra Torp

HISAB erhöll projektet att tillverka och montera en 110m lång GC bro vid Östra Torp vid IKEA och IKANOs nya affärscentrum. Bron

Läs mer här...

Leveranshall till Bra Bil i Backa

HISAB erhöll projektet att tillverka och montera en leveranshall till Bra Bil Backa. Bron tillverkades enligt SS-EN 1090-2:2008 med

Läs mer här...

Nytillverkning pannor till Metso Power

HISAB erhöll projektet att tillverka 6st pannor (Economizers) för Metso Power i vår verkstad. Dessa packades senare innan

Läs mer här...

Slussrevision Lilla Edet

HISAB erhöll projektet Slussrevision2011. Projektet bestod av att tillverka och montera dubbelbotten i slussarna vid Lilla Edet,

Läs mer här...

För Skanska: Brygga i Fiskebäck

HISAB erhöll projektet Fiskebäcks brygga. Projektet består av att tillverka och resa stommen, tillverka och montera trappor och

Läs mer här...

Stålstomme Lerums Station

HISAB erhöll projektet att tillverka och montera en stålstomme vid Lerums Station. Stålet tillverkades enligt SS-EN 1090-2:2008 med

Läs mer här...

Gryaab Ombyggnad i pumprum

Arbetet bestod uti att mäta in, tillverka och installera tillfälliga rör i pumprummet. Detta då befintliga system behövde

Läs mer här...

Totalentreprenad Tegelvikshamnen

Totalentreprenaden omfattade att konstruera,tillverka och installera bullskydd vid Stockholms Hamns anläggning i Tegelviken. I entreprenaden

Läs mer här...

Nytillverkning av slussportar för Göteborgs Stad

Entreprenaden omfattade nytillverkning av ett par slussportar med större slussluckor för reglering av vattenmängd vid höga

Läs mer här...

Totalentreprenad Ny Gång och Cykelbro

Totalentreprenaden omfattade att konstruera, anlägga och uppföra en ny GC-bro över Bengtsbrohöljen i centrala Bengtsfors. Total

Läs mer här...

Utförandeentreprenad - Ny flytbrygga Vrångö Mittvik

Utförandeentreprenad att reparera och modifiera befintlig flytbrygga vid Lindolmen. Parallellt anlägga nytt läge för denna vid

Läs mer här...

Ventilationsskorsten - LEVA

Arbetena bestod av att byta befintlig ventilationsskorsten mot egentillverkad ny. I utförandeentreprenaden ingick även samordning av

Läs mer här...

Svetsning - Älvsborgsbron

Arbetena bestod av att demontera, byta flänsplåt och återsvetsa 1st infästningsöra för handledarkablarna. Örat

Läs mer här...

Slussreparation - Lilla Edet

Arbetena bestod av att utföra ett st plåtbyte av bordläggning på sluss nr.6, belägen i Lilla Edet. HISAB tillverkade nya

Läs mer här...

Rostfri tank - Alingsås

Arbetena bestod av att projektera och tillverka 1 st reservoar i rostfritt syrafast stål. Reservoarens volym är 20 kubikmeter.

Läs mer här...

Tillverkning avspänningsugn - Metso Power

Arbetena bestod av att från befintlig ugn, malla mått och därefter skrota denna. Ny ugn tillverkades därefter vid HISAB:s

Läs mer här...

Generalentreprenad ny förstärkningsbalk - Nordre Älv Bron

Arbetena bestod av att tillverka 1 st förstärkningsbalk vilken monterades runtom betongfarbanan på motorvägsbron Nordre

Läs mer här...

Nya Ångrör - Color Superspeed 2

arbetet bestod av att projektera förutsättningar för att installera 4 st nya värmeaggregat, samt att efter order genomföra

Läs mer här...

Sommarunderhåll - Riskullaverket

Arbetena bestod av diverse underhållsjobb. Däribland byte av tuber i pannan; reparation av rökgaskanal samt reparation av

Läs mer här...

Ombyggnad sjösläp - Kustbevakningen

Arbetena vilka HISAB erhöll genom att vinna den offentliga upphandlingen består i att bygga om Kustbevakningens sjösläp. Dessa

Läs mer här...

Tillverkning och packning transporthäckar - Metso Power

Arbetena bestod av tillverkning av transporthäckar. Dessa packades senare med tubpaneler / pannväggar. Panelerna tillverkades av Metso

Läs mer här...

Rördragning för fjärrkyla - Sahlgrenska

Arbetet bestod av att installera nya rör för fjärrkyla. Rören var dimensioner DN200- DN15. Samtliga rör var i rostfritt

Läs mer här...

Fixering av lager på Göta Älvsbron

Arbetet bestod av att genom montage av stålklackar förhindra större rörelser i lager. Arbetet utfördes i direkt

Läs mer här...

Bordläggningshaveri - Ecostar

Utbyte av skadad bordläggningsplåt samt skadade internails. Invändiga skador i både lastrum samt toppsidetank. Arbetet skedde

Läs mer här...

Byte av 4 st katalysatorer - Stena Jutlandica

Arbetet bestod av att byta 4 st befintliga avgaskatalysatorer mot 4 st nya vilka kunden levererade. Befintliga katalysatorer skrotades. De nya

Läs mer här...

Byte av randbottenplåt på oljecistern

Arbetet bestod av en total entreprenad där HISAB efter kunds önskemål arrangerade med: Upprättande av konstruktions

Läs mer här...

Tillverkning brobalkar - Häggån Aratorp

Arbetet bestod av att tillverka stålbalkar för samverkans bro 15-1520-1 över Häggån vid Aratorp. Balkar tillverkades vid

Läs mer här...

Reparationer av transportörer - BMH Technology

Arbetet bestod av att reparera skadade transportörer. HISAB demonterade skadade upphängningar samt tillverkade och monterade nya.

Läs mer här...

Skarvning av stålkärnepålare - Skanska

HISAB skarvade för kunds räkning ihop stålkärnepålare till av kund angivna längder.

Läs mer här...

Svetsreparationer av åkattraktioner - Liseberg

Arbetet bestod i svetsreparationer av utmattningssprickor i räler och fackverk för åkattraktioner. OFP/NTD omfattade 100%

Läs mer här...

Montage utav entresolplan - Hotell Odin

Tillverkning och montage utav nytt entresolplan placerat i lobbyn på Hotell Odin, Göteborg. Arbetet innbar svårigheter med lyft,

Läs mer här...

Generalentreprenad uppförande av cykelhus - Mölndal

Entreprenaden innefattade tillverkning och montage av cykelhus för Mölndals stad. Cykelhuset bestod av en stålstomme vilken

Läs mer här...

Tillverkning av brobalkar - Odensberg

Arbetet bestod av att tillverka stålbalkar för samverkans bro 16-233-1 över SJ vid Odensberg. Balkar tillverkades vid HISAB:s

Läs mer här...

Förstärkning av stöd - Svinesundsbron

Tillverkning och montage av förstärkningsbalkar i rostfritt stål. Balkar är avsedda att förstärka betongstöd

Läs mer här...

Sidoramper Stena Germanica

Arbetet bestod av att ta loss sidoramp.Inspektera gångjärn samt axlar ihop med kund. Skifta slitna delar, samt återmontera

Läs mer här...

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB