OM OSS

Från projektering till konstruktion och installation

HISAB är din kompletta leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. En kunskap och kompetens som vi utvecklat i nära samarbete med varvs- och byggindustrin i Göteborg. Genom åren har vi projekterat och konstruerat en avsevärd mängd mer eller mindre kända applikationer över hela världen.

Idag projekterar, konstruerar och levererar vi till kunder med behov av nytillverkning, ombyggnation och reparationer av det mesta inom fartyg, industrianläggningar och raffinaderier samt broar och byggnader.

HISAB:s huvudkontor och verkstad är beläget på Anders Carlssons gata 3 på Hisingen i Göteborg.

CERTIFIERADE

Certifierade – för säkerhets skull

Vi är idag certifierade enligt följande: ISO 1090-1:2009-A1:2011 (Utförande sker mot EN 1090-2) och ISO 3834-2:2005.

Svetsarbeten du kan lita på

Vi har de licenser som krävs för att utföra svetsarbeten inom våra verksamhetsområden:

  • Nybyggnad av olika slags fartyg; rorofartyg, färjor, pråmar och lyxkryssare med mera.
  • Ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg.
  • Nybyggnation och byggnadssmide.
  • Industriunderhåll.
  • Bearbetning av hydraulik och rörsystem till fartyg och industrier.

KVALITET OCH MILJÖ

Hållbart arbete – det kan du lita på

Kvalitetscertifieringar

Vi är sedan 2011 certifierade enligt EN 1090-1 vilket ger oss rätt att CE-märka våra produkter. Certifiering mot EN 1090-1 och CE-märkning innebär att vi uppfyller grundläggande krav på bland annat hälsa, miljö, och säkerhet samt följer en föreskriven kontrollprocedur. Utförandet sker enligt EN 1090-2 där vi är godkända mot den högsta klassen; EXC4. Vi har de licenser som krävs för att utföra svetsarbeten inom våra verksamhetsområden.

Miljöpolicy

HISAB arbetar aktivt för att förbättra vår miljö. Läs mer om våra miljömål i vårt Miljöpolicydokument.