Välkommen till HISAB - Hisingens Industri & Skeppsservice AB

HISAB är en mycket kompetent leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. En kunskap och kompetens som HISAB utvecklat i samarbete med varvs- och byggindustrin i Göteborg under många år.

Vi är sedan 2011 certifierade mot EN 1090-1 vilket ger oss rätt att CE-märka våra produkter. Certifiering mot EN 1090-1 och CE-märkning är den enda realistiska metoden att hävda att man har produkter med bestyrkta krav. Utförandet sker enligt EN 1090-2 där vi är godkända mot den högsta klassen, dvs EXC4.

Vi har alla erforderliga licenser som krävs för att utföra svetsarbeten inom våra verksamhetsområden.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB