Slide Välkommen till

HISAB

Söker du en leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner?

Välkommen till HISAB – Hisingens Industri & Skeppsservice AB. I samarbete med Göteborgs varvs- och byggindustri har vi på HISAB under årtionden utvecklat vår kunskap och kompetens för att motsvara dagens högt ställda krav. Idag finns våra kunder inom exempelvis fartygs- och byggbranschen, industrianläggningar och raffinaderier samt broar och infrastruktur. 

Har du behov av nytillverkning, ombyggnation eller reparationer? Oavsett kan du vara trygg med att vi alltid projekterar, konstruerar och levererar enligt gällande kvalitets- och miljöcertifieringar. Vi erbjuder även bemanning till ditt projekt.

Vill du veta mer? Hör av dig på telefon 031-65 66 90 eller se kontaktuppgifter här

Referenser