APM Terminals

HISAB har utfört en ombyggnation åt APM Terminals där HISAB var generalentreprenör.
APM Terminals har köpt in nya grensletruckar för containerhantering. De nya grensletruckarna levererades under november 2014 och är av så kallad 4H modell. Detta innebär att de lastar en container högre än nuvarande modeller som lastar 3H.

Syftet med projektet var att modifiera bef. grenslebryggor för anpassning till de nya, högre grensletruckarna. Modifiering skedde genom att man på bef. grenslebryggor
monterade på en våning till.

Befintliga landgångar demonterades efter att de nya var monterade. Totalt höjdes 10+2 platser. 10 uppställningsplatser samt 2 kombinerade uppställnings/serviceplatser.

Total monterad stålvikt var ca 43 ton.