Leveranshall till Bra Bil i Backa

HISAB erhöll projektet att tillverka och montera en leveranshall till Bra Bil Backa. Bron tillverkades enligt SS-EN 1090-2:2008 med utförandeklass EXC2. Totala mängden stål uppgick till ca: 19ton.

Projektet var en utförandeentreprenad.

Uppdragsgivare: Kålltorps Bygg AB

Byggtid: April – Maj 2013

Plats: Göteborg