Nytillverkning av Slussportar för Göteborgs Stad

Entreprenaden omfattade nytillverkning av ett par slussportar med större slussluckor för reglering av vattenmängd vid höga vattenflöden i Mölndalsån. Slussportarna byggdes i vår verkstad i Duplex stål och installerades under våren 2012.

HISAB ansvarade även för installation av motordelar & trädetaIjer inom projektet.

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad – Park & Natur

Byggtid: Dec 2011 – April 2012

Plats: Göteborg – Fattighusån