Rördragning för fjärrkyla – Sahlgrenska

Arbetet bestod av att installera nya rör för fjärrkyla. Rören var dimensioner DN200- DN15. Samtliga rör var i rostfritt syrafast material. Kund levererade själv grundmaterial. Samtliga skarvar på rör svetsades med TIG.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar, egenkontroll.

Uppdragsgivare: Skanska Väg och Anläggning Väst
Byggtid: Februari-April 2010
Plats: Göteborg, Sverige