Skarvning av stålkärnepålare – Skanska

HISAB skarvade för kunds räkning ihop stålkärnepålare till av kund angivna längder. Stålkärnepålarna var Ø120mm, slutlängderna varierade mellan 24-37 meter. Pålare med längder över 30 meter skarvades ihop med en sista bit på byggplatsen. Detta eftersom montage skedde mycket nära befintliga kontaktledningar för järnväg vilka hindrade längre längder äe 30 meter att monteras i ett stycke.

Projektet innefattade 94 st stålkärnepålare. Utförandeklass för arbetet enligt BSK99 var GB.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av all svetsning. 100% provning med ultraljud av pålskarvar. 20%provning med magnetpulver på rillor. 25% provning med magnetpulver på svets av förankringsjärn.

Uppdragsgivare: Skanska Sverige
Byggtid: Mars 2009-Augusti 2009
Plats: Göteborg, Sverige