Förstärkning av stöd – Svinesundsbron

Tillverkning och montage av förstärkningsbalkar i rostfritt stål. Balkar är avsedda att förstärka betongstöd under nya Svinesundsbron.
Arbetet innebar svårigheter med lyft, detta då montageställena låg långt ner från körbanan. Kran etablerades på körbanan.

HISABs åtagande innefattade även arrangemang med borrning genom betongstöd.

OFP/NDT omfattade 100% utav svetsfogar. Detta enligt tilläggskontrollplanen.

Uppdragsgivare: Bilfinger Berger
Byggtid: Augusti 2008-September 2008
Plats: Göteborg, Svinesund, Sverige