Nytillverkning pannor till Metso Power

HISAB erhöll projektet att tillverka 6st pannor (Economizers) för Metso Power i vår verkstad. Dessa packades senare innan leverans till slutkund.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete. OFP av lyftöron bestod av 100% MP-provning

Uppdragsgivare: Metso Power

Byggtid: Januari – Februari 2013

Plats: Göteborg