Stålstomme Lerums Station

HISAB erhöll projektet att tillverka och montera en stålstomme vid Lerums Station. Stålet tillverkades enligt SS-EN 1090-2:2008 med utförandeklass EXC3. Projektet bestod i början av att förstärka grunden med hammarband och stämp.

Efter att BCA gjutit de lite fundamenten restes smidet. Projektet har haft en extremt utförlig tidplan då samtliga lyft och arbeten påverkar intill liggande spår och tågtrafik. Detta har medfört mycket arbeten nattetid samt under helger för att säkerställa att projektet blir färdigställt inom utsatt tid.

Projektet var en utförandeentreprenad där HISAB även hade plåt- och träentreprenaderna i sitt åtagande samt samordning av rostskyddsbehandling.

Uppdragsgivare: BCA

Byggtid: Juni – December 2012

Plats: Lerum