Byte av 4 st katalysatorer – Stena Jutlandica

Arbetet bestod av att byta 4 st befintliga avgaskatalysatorer mot 4 st nya vilka kunden levererade. Befintliga katalysatorer skrotades. De nya katalysatorerna monterades. Då de nya har en större kapacitet tog de mer plats. Modifikation av däck och vattentäta skott fick ske. Arbetet innebar en extra svårighet med den dåliga tillkomsten till svetsfogar på avgasrör. Den största delen av skarvarna kördes därför inifrån.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar. 25% sprickindikering utfördes för egenkontroll på skarvar i avgasrör.

Uppdragsgivare: Götaverken Cityvarvet
Byggtid: Januari-Februari 2010
Plats: Göteborg,Sverige