Totalentreprenad Ny Gång och Cykelbro

Totalentreprenaden omfattade att konstruera, anlägga och uppföra en ny GC-bro över Bengtsbrohöljen i centrala Bengtsfors.

Total brolängd är 79,5 meter. HISAB samordande som totalentreprenör konstruktion, markarbeten, anläggningsarbeten, lyft. HISAB utförde i egen regi tillverkning och montering av bron. Bron utfördes enligt BRO2004 med supplement 2.

Bron anlades på samma plats som det under början av 1900-talet legat en träbro. Två stycken befintliga stenfundament pågöts och återanvändes för brons mellanstöd 4 och 6. Då det ej var tillåtet att lyfta ifrån landfäste 1 ”EKA-sidan”, fick en tillfällig arbetsväg i vattnet uppföras där vi etablerade mobilkranen då brosektionerna skulle lyftas på plats.

Uppdragsgivare: Bengtsfors Kommun

Byggtid: Maj 2011 – Maj 2012

Plats: Göteborg / Bengtsfors