Ventilationsskorsten – LEVA

Arbetena bestod av att byta befintlig ventilationsskorsten mot egentillverkad ny. I utförandeentreprenaden ingick även samordning av förstärkningsarbeten med befintligt fundament samt lyftarbeten.

HISAB tillverkade den nya skorstenen vid sin verkstad i Göteborg. Den nya skorstenen tillverkades i Duplexstål EN 1.4462 (Duplex 2205). Skorstenen glasblästrades efter fullgjord tillverkning.

OFP/NDT omfattade 100% röntgen av samtliga stumsvetsar.

Uppdragsgivare: LEVA i Lysekil

Byggtid: April-Juli 2011

Plats: Göteborg / Lysekil, Sverige