Slussrevision Lilla Edet

HISAB erhöll projektet Slussrevision2011. Projektet bestod av att tillverka och montera dubbelbotten i slussarna vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.

Den totala mängden nytillverkat smide var ca: 45ton. Dessutom tillhandahöll HISAB personal som utförande löpande arbeten under stoppet v35-37. Arbetena av 45 man från HISAB som arbetade två skift.

Stålet tillverkades enligt BSK07 med utförandeklass GB på HISABs verkstad. Projektet var en utförandeentreprenad.

Uppdragsgivare: Skanska

Byggtid: Augusti 2011 – September

Plats: Göteborg, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg