Tillverkning och packning transporthäckar – Metso Power

Arbetena bestod av tillverkning av transporthäckar. Dessa packades senare med tubpaneler / pannväggar. Panelerna tillverkades av Metso Power, slutkunden i projektet finns i Oceanien.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete. OFP av lyftöron bestod av 100% MP-provning

Uppdragsgivare: Metso Power
Byggtid: April-Augusti 2010
Plats: Göteborg, Sverige