Totalentreprenad Tegelvikshamnen

Totalentreprenaden omfattade att konstruera,tillverka och installera bullskydd vid Stockholms Hamns anläggning i Tegelviken. I entreprenaden ingick även att förlänga befintlig ramp, detta för att ge plats åt de nya bullerdämpande plattorna. HISAB samordande som totalentreprenör konstruktion, rostskydd, och lyft. HISAB utförde i egen regi tillverkning och montering av samtliga delar. Stålet utfördes enligt EN 1090 EXC 3.

Uppdragsgivare: Stockholms Hamn

Byggtid: Juli 2012 – November 2012

Plats: Göteborg / Stockholm