Byte av Randbottenplåt på Oljecistern

Arbetet bestod av en total entreprenad där HISAB efter kunds önskemål arrangerade med:

  • Upprättande av konstruktions ritningar
  • Utförande av stålarbeten
  • Isoleringsarbeten
  • Rostskyddsarbeten

Arbetena utfördes på befintlig dieselcistern, vilken var försvagad i befintlig bottenplåt. HISAB skiftade randbottenplåten, samt utförde svetsreparationer efter behov i manteln.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar, egenkontroll. Bottenplåtar provades med 100% vakuumtest, skarv mellan botten och manteln med 100% vakuum samt 100% magnetpulverprov. Svetsreparationer i manteln med 20% magnetpulver. Arbetena utfördes enligt föreskrifter i cisternanvisningar 1.

Uppdragsgivare: Mölndals Energi Produktion AB
Byggtid: Oktober-November 2010
Plats: Mölndal, Sverige