Rostfri tank – Alingsås

Arbetena bestod av att projektera och tillverka 1 st reservoar i rostfritt syrafast stål. Reservoarens volym är 20 kubikmeter. Reservoaren skall komplettera befintlig vilken redan finns vid vattenverk i Alingsås. HISAB tillverkade den nya reservoaren vid sin verkstad. Projektet var en totalentreprenad där HISAB även utförde konstruktionshandlingar.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete samt provtryckning medelst vatten.

Uppdragsgivare: Alingsås Tekniska Kontor
Byggtid: Augusti-September 2011
Plats: Göteborg, Sverige