Generalentreprenad uppförande av cykelhus – Mölndal

Entreprenaden innefattade tillverkning och montage av cykelhus för Mölndals stad.

Cykelhuset bestod av en stålstomme vilken monterades på gjutna stöd. Denna kläddes med grindar och väggpaneler. Taket kläddes med aluzink plåt.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar enligt det egna ledningssystemet.

Uppdragsgivare: Mölndals Stad
Byggtid: December 2009-Januari 2010
Plats: Mölndal, Sverige