Ombyggnad sjösläp – Kustbevakningen

Arbetena vilka HISAB erhöll genom att vinna den offentliga upphandlingen består i att bygga om Kustbevakningens sjösläp. Dessa är byggda på 1980-talet och ska nu modifieras. HISAB:s generalentreprenad omfattar, stålarbeten, installation av ny hydrualik, tillverkning av nya kapell samt ny beläggning på däck. Sjösläpen är tillverkade i rostfritt syrafast material samt marint aluminium. Då varje sjösläp har små differenser sinsemellan för HISAB en nära dialog med kunden för att modifiera efter dennas önskemål.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar. Sjösläpen går även på seatrail innan leverans sker.

Uppdragsgivare: Kustbevakningen
Byggtid: Ramavtal med start september 2010
Plats: Göteborg, Sverige