Gryaab Ombyggnad i Pumprum

Arbetet bestod uti att mäta in, tillverka och installera tillfälliga rör i pumprummet. Detta då befintliga system behövde modifieras i samband med en större ombyggnad. HISAB levererade grundmaterial, och kunden levererade ventiler.

HISAB arrangerade med dokumentation och erforderliga ritningsuppdateringar. HISAB förtillverkade rören vid anläggningen. Dessa monterades sedan ihop med övriga rör i systemet under korta planerade avbrott.

OFP uppgick till 100% VT utav skarvar, samt röntgen utav utvalda fogar. Provtryckning av förtillverkade rör genomfördes med vatten och ett tryck på 13 bar. Samtliga rör var i rostfritt syrafast material.

Uppdragsgivare: Gryaab

Byggtid: Maj – Juni 2012

Plats: Göteborg