Tillverkning brobalkar – Häggån Aratorp

Arbetet bestod av att tillverka stålbalkar för samverkans bro 15-1520-1 över Häggån vid Aratorp. Balkar tillverkades vid HISAB:s verkstad där OFP enligt tilläggskontrollplan utfördes.

Projektet innebar att HISAB genomförde förundersökning för svetsning av svetsbultar enligt BRO2004 med supplement. Skruvförbandsklass i tvärförband var S2F och S1.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar. 100% röntgen av stumsvetsar i huvudkonstruktion. 100% ultraljud av stumsvetsar mellan livplåt och flänsar. 25% sprickindikering utfördes på kälsvetsar mellan liv och fläns.

Uppdragsgivare: Olof Flink Byggnads AB
Byggtid: Mars 2010-Juli 2010
Plats: Göteborg, Sverige