Montage utav entresolplan – Hotell Odin

Tillverkning och montage utav nytt entresolplan placerat i lobbyn på Hotell Odin, Göteborg.

Arbetet innbar svårigheter med lyft, detta då hotellet ligger på en av stadens mest trafikerade gator. Lyft fick ske endast efter specialtillstånd. HISAB:s åtagande innefattade även leverans utav stålstomme för trappa samt glasskivor för denna.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning enligt ISO 5817:2007 klass C.

Uppdragsgivare: Tuve Bygg
Byggtid: December 2009-Februari 2010
Plats: Göteborg, Sverige