Reparationer av transportörer – BMH Technology

Arbetet bestod av att reparera skadade transportörer. HISAB demonterade skadade upphängningar samt tillverkade och monterade nya. Nytillverkningen innefattade även pressning av transportörer samt knäckning av de nya upphängningarna. Arbetet utfördes under stor tidspress.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar för eget bruk.

Uppdragsgivare: BMH Technology
Byggtid: Mars 2010
Plats: Göteborg, Sverige