Svetsning – Älvsborgsbron

Arbetena bestod av att demontera, byta flänsplåt och återsvetsa 1st infästningsöra för handledarkablarna. Örat är beläget högst uppe på den sydvästra pylonen.

Arbetet utfördes enligt SS-EN 1090-2:2008 med utförandeklass EXC4. 1 st montageskarv utfördes. HISAB tillverkade den nya flänsdelen vid sin verkstad. Projektet var en generalentreprenad där HISAB även koordinerade OFP.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete, 100% MP.

Uppdragsgivare: Trafikverket

Byggtid: Juni 2011

Plats: Göteborg, Sverige, BRO O-614 Älvsborgsbron