Fixering av lager på Göta Älvsbron

Arbetet bestod av att genom montage av stålklackar förhindra större rörelser i lager. Arbetet utfördes i direkt närhet till kraftigt trafikerad trafikled. HISAB arrangerade med tillstånd från kommun, ställningsbygge, utförde stålarbetena samt arrangerade och övervakade rostskyddsbehandling. Arbetet innebar en extra svårighet med tanke på den myckna trafikströmmen i direkt närhet till arbetsplatserna.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar, egenkontroll. Stumsvetsar ultraljudprovades 100%. Magnetpulverprov 100% på åtkomlig svets. Arbetena utfördes enligt föreskrifter i Bro94.

Uppdragsgivare: Konsortiet Göta Tunneln
Byggtid: Maj 2010
Plats: Göteborg, Sverige