Tillverkning av brobalkar – Odensberg

Arbetet bestod av att tillverka stålbalkar för samverkans bro 16-233-1 över SJ vid Odensberg. Balkar tillverkades vid HISAB:s verkstad där OFP enligt tilläggskontrollplan utfördes.

Projektet innebar att HISAB genomförde förundersökning för svetsning av svetsbultar enligt BRO2004 med supplement. Skruvförbandsklass i tvärförband var S2F.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar. 25% sprickindikering utfördes på kälsvetsar mellan liv och fläns.

Uppdragsgivare: Olof Flink Byggnads AB
Byggtid: December 2009-Februari 2010
Plats: Göteborg, Sverige