Utförandeentreprenad – Ny flytbrygga Vrångö Mittvik

Utförandeentreprenad att reparera och modifiera befintlig flytbrygga vid Lindolmen. Parallellt anlägga nytt läge för denna vid Vrångö Mittvik. Det nya läget innehåller 2st bergsförankrade stålrörspålare vilka utfördes tillsammans med UE. Återställning utav kaj där flytbryggan legat innan förflyttningen.

Flytbryggans vikt, ca 60 ton. HISAB samordande som generalentreprenör kontakt med konstruktör, markarbeten, anläggningsarbeten, lyft. HISAB utförde i egen regi tillverkning och montering utav flytbryggan. Entreprenaden utfördes enligt BRO2004 med supplement 2 samt AB04.

Uppdragsgivare: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Byggtid: Oktober 2011 – Februari 2012

Plats: Göteborg