Nya Ångrör – Color Superspeed 2

Arbetet bestod av att projektera förutsättningar för att installera 4 st nya värmeaggregat, samt att efter order genomföra installation av rör för ånga och kondensat. Kund levererar värmeaggregat samt ventilationsrör till dessa.

HISAB arrangerade med konstruktion och erforderliga ritningsuppdateringar. HISAB förtillverkade en del rör vid sin verkstad i Göteborg. Dessa monterades sedan ihop med övriga rör i systemet under fartyget Color Superspeed 2’s varvbesök i Fredrikshavn april 2010. OFP uppgick till MP av påstick på stamlinor. Detta efter anmodan av DNV surveyor på plats. Provtryckning av systemen genomfördes med vatten och ett tryck på 10,5 bar. HISAB ombesörjde även isolering av rör efter avslutad provtryckning och OFP.

Arbetet innebar en extra svårighet med avseende på den korta tiden, 4 veckor från beställning till nyckelfärdigt system. Samtliga skarvar på rör svetsades med TIG.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar, egenkontroll. 4 st skarvar MP-provades efter önskemål av DNV surveyor. 4 st skarvar på förtillverkade rör röntgades för egenkontroll.

Uppdragsgivare: Wilhelmsen Callenberg Fläkt
Byggtid: April 2010
Plats: Göteborg, Sverige, Fredrikshavn, Danmark