Generalentreprenad ny förstärkningsbalk – Nordre Älv Bron

Arbetena bestod av att tillverka 1 st förstärkningsbalk vilken monterades runtom betongfarbanan på motorvägsbron Nordre Älv E6. Förstärkningsbalken tillverkades enligt SS-EN 1090-2:2008 med utförandeklass EXC4. Totallängd på balken vilken tillverkades i två delar 27,5m. 1 st montageskarv utfördes. HISAB tillverkade de nya delarna vid sin verkstad.

Projektet var en generalentreprenad där HISAB även koordinerade rostskyddsarbeten.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete, 25% MP, 10% röntgen av stumsvets samt 100% UL av montagesvetsas i fält.

Uppdragsgivare: ABTK
Byggtid: Mars-Juni 2011
Plats: Göteborg/ Kungälv, Sverige, BRO 14-670-1 Nordre Älv Bron